Dingstede en KindPunt samen voor 10-14-jarigen onderwijs.

Meppel – CSG Dingstede en KindPunt starten na de zomervakantie een nieuwe onderwijsvoorziening voor leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Maandag 26 april tekenden de bestuurders van beide onderwijsinstellingen een overeenkomst waarin ze vastleggen dat ze dit traject gezamenlijk gaan oppakken. Doel van de samenwerking is dat leerlingen niet op 11-jarige leeftijd al een keuze moeten bepalen voor het vervolgonderwijs, maar 2 jaar later. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel leerlingen daar op 11-jarige leeftijd nog niet aan toe zijn, waardoor leerlingen niet op het juiste niveau instromen in het voortgezet onderwijs.

 

Yuniors, de 10-14-jarigen voorziening van Dingstede en KindPunt, wil dat gaan voorkomen. Aan de ene kant door het keuzemoment uit te stellen en aan de andere kant door de leerlingen beter voor te bereiden op de overstap. Dat gebeurt bijvoorbeeld door de manier van werken vanaf groep 7 al geleidelijk aan te passen aan de manier waarop in het voortgezet onderwijs gewerkt wordt. Bijvoorbeeld door meer te gaan werken met vakdocenten. Maar ook de gebruikte methodes zullen naadloos aansluiten bij de methodes die in het voortgezet onderwijs gangbaar zijn. Donderdag 29 april is er een online informatieavond voor belangstellende leerlingen en ouders. Opgave kan via de website: https://yuniors.nl/