Eindexamens gaan door met 3 extra maatregelen.

Landelijk – Zoals in december aangekondigd, gaan de centrale examens dit jaar door. Behalve 2 herkansingen en een extra tijdvak waardoor leerlingen hun examens kunnen spreiden, kunnen leerlingen straks één vak niet mee laten tellen. Dat mag geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde. Dat maakt minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs bekend na overleg met de vertegenwoordigers van onder andere scholen, leerlingen en het vervolgonderwijs. Met deze maatregelen kunnen leerlingen een volwaardig diploma halen om door te stromen.

 

Foto: Pixabay & RTV Meppel.

Wij hebben toestemming van RTV Meppel om deze foto te mogen plaatsen.