Er komen steeds meer bijenplekken in Overijssel

Overijssel – Het gaat slecht met de bijen in Nederland. En in Overijssel is dat -helaas- niet anders. Met de gedachte het tij te keren, is daarom de Bijenbeweging Overijssel opgezet. De bijenbeweging zet zich in om van Overijssel weer een plek te maken waar het goed te vertoeven is voor de bij. Hoe gaan ze dit doen? Door bijenplekken te creëren! Waarom gaat het mis? Bij vriendelijke landjes verdwijnen jammer genoeg: Bloemenweilanden worden hoog productieland, heidelandschappen worden golfbanen en tuinen worden stenen “woonkamers”.

Maar géén bloemrijke weilandjes betekent géén honing en dus géén bijen. Ook met een balkon en stadstuin kan je meewerken om hun leefgebied te verbeteren. Maar in groter verband is de plantkeuze in de bijenplek ontzettend belangrijk!”. Net als het maken van nestgelegenheid trouwens: zo voelt een metselbij zich thuis in een bijenhotel en graaft een zandbij een nest in een lekker zanderig rommelhoekje. Voor meer informatie kunt u kijken op www.bijenbewegingoverijssel.nl of u kunt lid worden van de Facebookgroep om op de hoogte te blijven van alle actualiteiten.

Foto: Marije Ruijter. Bloementuin en bijenhotel bij basisschool in Dalfsen & RTV Meppel

Wij hebben toestemming van RTV Meppel om deze foto te mogen plaatsen.