Even voorstellen…Miranda Mulder is jeugdagent in Meppel.

Meppel – Mijn naam is Miranda Mulder, ik ben jeugdagent in Meppel.
Ik werk voornamelijk preventief en houdt mij bezig met vroeg signalering. Ik vind het belangrijk dat ik de jeugd op jonge leeftijd leer kennen en dat de jeugd ook mij kent. Ik ben veel op straat aanwezig. Ik ben er om jongeren te helpen waar nodig, maar ik spreek ook jongeren aan op straat waar hun gedrag ontoelaatbaar is. Ik betrek ouders hier ook bij. Zo kan ik de jeugd aanspreken bij naam en haal ze uit de anonimiteit, waar nodig. Ik heb de laatste jaren gemerkt dat goed werkt. Ik heb contact met basis- en middelbare scholen om casussen te bespreken. Ook geef ik voorlichting op scholen, bijv. over het gevaar en de gevolgen op sociale media.De afgelopen jaren hebben we een leuk project gedraaid met de politiekids in de wijk. Dit gaat een vervolg krijgen.Ik ben bereikbaar op 0900 – 8844 of via de mail miranda.l.mulder@politie.nl

Foto Jeugdagenten Meppel

Geschreven door Klaziena – Nudrenthe.nl