Grachtenfestival Meppel 2020 gaat niet door

Meppel – Hieronder onverkort de tekst die RTV Meppel van het bestuur van de Stichting Meppel Vol Vaart ontving.De Corona crisis heeft ook gevolgen voor het Grachtenfestival 2020, haar partners en bezoekers. Met de voorbereidingen van dit festival start het bestuur al tijdens juni van het voorafgaande jaar. Hiertoe komt het bestuur maandelijks bij elkaar en voeren de bestuursleden het gehele jaar gesprekken met partners, vrijwilligers en overheden.
Door de corona crisis is dit overleg abrupt tot stilstand gekomen. Hiermee ook de voorbereiding en de mogelijkheid een veilig en goed festival te organiseren. Wij hebben dan ook de zware maar naar ons inzien enige juiste beslissing moeten nemen om het Grachtenfestival 2020 af te lasten.
Wij hebben bij deze beslissing in overweging genomen:
• Wij kunnen niet meer vergaderen met het bestuur en het draaiboek volgen,
• Wij kunnen niet meer in contact treden met de vele vrijwilligers. Dit doen wij via voorlichtings- en instructie-avonden,
• Wij kunnen niet meer voorbereiden met overheidsinstanties in het kader van veiligheid en openbare ruimte. De drukke agenda van deze instanties, willen we nu zeker respecteren,
• Omdat vooralsnog geen evenementen meer georganiseerd kunnen worden tot 1 juni 2020 verwachten wij voor elk evenement kort na die datum een bezoekers toeloop die op een open evenementen terrein als het onze niet of moeilijk beheersbaar is,
• De belangen van de ondernemers in de binnenstad van Meppel,
• De veiligheid van onze bezoekers, vrijwilligers, deelnemers en ons als bestuur,
• Het voortbestaan van Stichting Meppel vol Vaart, de organisator van het Grachtenfestival,

Wij nemen als bestuur de verantwoording voor deze moeilijke beslissing. Ons realiserende dat dit tot teleurstellingen kan lijden. Wij willen de hoop uitspreken dat u, sponsoren, subsidiënten, horeca en retail bedrijven, exposanten, kermis- en braderie exploitanten plus alle andere partners en bezoekers begrip kunt opbrengen voor deze beslissing.
Wij gaan ervoor om in 2021 op 11-12-13 juni weer een compleet stadsevenement voor u te mogen organiseren.
Het bestuur van St. Meppel vol Vaart.

Foto Leo de Harder – RTV Meppel.nl (2019)