In Meppel ontvangt 10% jongeren jeugdzorg

In de eerste zes maanden van 2020 kregen 356 duizend jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Hieronder vallen jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Er bestaan grote verschillen tussen gemeenten in het gebruik van jeugdzorg. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Jeugdzorg is met name bedoeld voor jongeren tot 18 jaar, waarbij jeugdhulp en jeugdreclassering ook nog mogelijk zijn tot het 23e levensjaar. In Meppel ontvangt 10% van de jongeren tot 23 jaar jeugdzorg’. Bron CBS Het aantal jongeren tot 23 jaar die jeugdzorg ontvangen verschilt sterk tussen gemeenten. Hun aantal varieert van ruim 4 procent in onder meer Staphorst, Edam-Volendam en Urk, tot 12 procent of meer in Tiel, Veendam en Heerde. Naar verhouding zijn er veel gemeenten in Limburg en Noordoost Nederland waarin meer dan 10 procent van de jongeren tot 23 jaar jeugdzorg ontvangt. Er zijn meerdere oorzaken voor deze regionale verschillen: sociale en economische omstandigheden spelen hierbij een rol, maar ook beleidskeuzen die gemeenten hebben gemaakt bij de inrichting van de jeugdzorg.

Foto © Hollandse Hoogte / Roos Koole Fotografie & RTV Meppel.nl