Leer Werk Centrum in Meppel mogelijk open in april

Meppel – Voorzichtige blijdschap heerst bij het Leer Werk Centrum in Meppel. De gemeente bekijkt de mogelijkheden voor opening van het centrum, maar met oog op de geldende coronamaatregelen is dat nog niet zo makkelijk. Het Leer Werk Centrum is het reïntegratiecentrum voor bijstandsgerechtigden in de gemeente Meppel. Hier doen werkzoekenden arbeidsritme, werkervaring en vakgerichte scholing op.De mensen die daar gebruik van maken hebben behoefte aan die dagstructuur”, vertelt Klaas Jan Dunnink van CDA Meppel. Hij maakt zich zorgen om de doelgroep. “Ik ontvang veel berichten uit deze hoek”, vervolgt Dunnink. “Cliënten missen het centrum enorm. We moeten voorkomen dat die mensen wegzakken en daar helpt zinvolle dagbesteding bij. Voor deze mensen bestaat vaak een afstand tot de arbeidsmarkt. Het grootste risico is dat het voor de mensen nog moeilijker wordt. Op het moment dat deze mensen in een isolement terechtkomen, kan het mis gaan. Lang thuiszitten is voor niemand goed.De zorgen zijn bekend bij burgemeester Richard Korteland. Hij heeft het onderwerp in beraad. Voor volgende week staat er een vergadering gepland met het Gemeentelijk Beleidsteam. “Halverwege april zou het centrum wellicht weer open kunnen. Dat is dan met name voor de jongeren”, vertelt Korteland. “Het kan zijn dat de situatie wat betreft corona de komende weken verslechtert. Daar lijkt het wel op. Desalniettemin vraag ik het centrum wel om voorbereidingen te treffen. Het duurt namelijk enkele weken om het weer op te starten. Hopelijk kan tenminste een deel er toch weer naartoe”, aldus de burgemeester.Daardoor heerst er voorzichtige blijdschap bij de coördinator van het centrum, Ben Stahl. “Het mooiste werk vinden wij om mensen echt op weg te helpen. Daarvoor zijn we hier, om die afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Daarom vind ik wel heel sneu: Die mensen zitten nu al een jaar thuis. Daar wordt niemand beter van.” “Neem bijvoorbeeld een statushouder”, vervolgt Stahl. Normaal had hij die goed op weg kunnen helpen. “Maar nu staan zij in de supermarkt met beperkte kennis van de Nederlandse taal. Dat was heel anders geweest als ze de afgelopen maanden gewoon hier naartoe waren gekomen.In lijn met het reguliere onderwijs wordt het Leer Werk Centrum dus eerst opengesteld voor de jongste doelgroep. Stahl vergelijkt het met de horeca: “Daar gelden dezelfde coronaregels voor een polonaise-café, als voor een ruim opgezet restaurant. Wij worden als Leer Werk Centrum vergeleken met universiteiten.” Hij hoopt daarom stiekem iets meer ruimte te krijgen van de gemeente. “Wij hebben een groep vroegtijdige schoolverlaters. Zij liepen mee met een groep ouderen. Het zou een beetje gek zijn als zij er wel zijn, maar niemand hebben om bij mee te lopen.”

RTV Meppel.nl

Foto Google Streetview