Raymond Wanders bedankt inwoners Kom jij eruit Emmen

Emmen – Een echtscheiding, een ontslag of een maand huurachterstand; het kan het begin zijn van grote
financiële problemen. Dat overkwam ook Tanja, Sonja, Aaldert, Tineke en Alie, inwoners van de
gemeente Emmen. Zij waren bereid hun verhaal te vertellen om zo te kunnen bijdragen aan het
doorbreken van het taboe op schulden. Wethouder Raymond Wanders (Werk, Inkomen en
Volksgezondheid) is blij dat deze inwoners hun verhaal wilden delen. Tijdens een high tea op
vrijdag 18 september bedankte de wethouder deze inwoners hiervoor. Wanders: “Eén op de vijf
Nederlanders heeft flinke geldzorgen, dat is niet niks. Helaas ligt er een taboe op. Je praat er niet
over. Mensen ontkennen hun geldproblemen of schuiven het voor zich uit. Zo stapelt de ellende
zich op. Het is belangrijk om zo snel mogelijk hulp te zoeken bij geldzorgen.”
De gemeente Emmen vindt het belangrijk dat mensen hun eigen leven kunnen opbouwen zonder
armoede of schulden. Vanaf 22 september deelt de gemeente Emmen iedere week een verhaal van
deze inwoners op social media en in de gemeentepagina . Uit deze verhalen blijkt dat praten over
hun schuldprobleem de eerste stap op weg naar een oplossing bleek. Schulden, het kan iedereen
overkomen, zegt Tanja. “Je hoeft je echt niet te schamen. Ik was er heel open over en heb gemerkt
dat mensen je echt niet gaan veroordelen. Dus praat erover en zoek hulp. Toen ik de
bewindvoerder had ingeschakeld, viel er een last van mijn schouders. Je weet dat het goed komt en
dat is een hele fijne gedachte.”
Wethouder Raymond Wanders: “De impact van schulden en armoede is groot. Voor de mensen die
het treft, maar ook voor de samenleving. We willen dat meer mensen uit een problematische
schuldensituatie of armoede komen en liever nog voorkomen dat ze erin raken. Als mensen zich
schamen, trekken ze zich terug en stapelen geldzorgen zich op. Door erover te praten zetten
mensen de eerste stap naar een oplossing. Inwoners van Emmen kunnen de gemeente bellen via
telefoonnummer 14 0591.”
Landelijke en lokale campagne Kom jij eruit?
Om het taboe op het hebben van schulden te doorbreken, steunt de gemeente Emmen de
landelijke campagne ‘Kom jij eruit?’. De verhalen van de inwoners van Emmen sluiten aan bij deze
campagne. De campagne moedigt het gesprek over het hebben van (problematische) schulden in
de samenleving aan: thuis, op kantoor, in het café, in het buurthuis en bij de sportclub. Informatie
over de landelijke campagne en nog meer verhalen staan op www.komjijeruit.nl. De verhalen van
Tanja, Sonja, Aaldert, Tineke en Alie staan op www.gemeente.emmen.nl/komjijeruit. Ook staat hier
het verhaal van Gerda. Zij heeft een praktijk voor psychosociale hulpverlening en ziet een verband
met de geschiedenis van deze regio.

Tekst & Foto Gemeente Emmen