Rijksvoorlichtingsdienst namens ZM de Koning en HM Koningin Maxima

“We zullen onze vakantie afbreken. We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons. We willen er geen enkele twijfel over laten bestaan: om het COVID19-virus eronder te krijgen is het noodzakelijk dat de richtlijnen worden nagevolgd. De discussie naar aanleiding van onze vakantie draagt daar niet aan bij.”

Foto: Martijn Beekman & RTV Meppel

Wij hebben toestemming van RTV Meppel om deze foto te mogen plaatsen.