Werkend Nederland wil een verplichte wandeling tijdens de werkdag.

Wandelen tijdens de werkdag is belangrijk voor het voorkomen van psychische overbelasting. Uit het onderzoek van Markteffect met ruim 1.100 personen blijkt dat 50% van de werkende Nederlanders wandelen zelfs als verplicht onderdeel wil van de werkdag. Veel gezondheidsklachten, zoals onder andere stress en burn-outklachten kunnen door wandelen voorkomen worden. Het Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en Zorg van de Zaak Netwerk (een netwerkorganisatie van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, medische zorg, kraamzorg, leefstijl- en verslavingszorg) sluiten een meerjarige samenwerking af om dagelijks wandelen op de agenda te zetten binnen het bedrijfsleven.

Foto: Menno van der Veen – RTV Meppel

Wij hebben toestemming van RTV Meppel om deze foto te mogen plaatsen.